RenholdsarbeidRenholdsarbeid


Vi tilbyr

 • Daglig renhold
   Bedriftene vi utfører renhold for har alle ulike krav og forventninger. Vi skreddersyr en renholdsavtale som er tilpasset den enkelte bedrift.
 • Trappevask
   Renhold i fellesarealer er en egen disiplin. Det trekkes inn fukt og skitt fra gateplan og det medfører stor slitasje på underlaget hvis det ikke vaskes jevnlig og på riktig måte. Oro Renhold har en stor stab med ambulerende renholdere som vasker trapper og fellesarealer i borettslag, kontor og næringsbygg.
 • Flyttevask
   Oro Renhold hjelper bedrifter og private med flyttevasken. Ved flytting skal man pakke sammen alt man har, flytte til et annet sted og etablere seg der. Det er mange praktiske ting som skal ordnes. Da kan det være hensiktsmessig å overlate flyttevask og rengjøring av den gamle leiligheten eller huset til profesjonelle. Det koster mindre enn du tror, og du er sikret et godt resultat.
 • Vinduspuss
   Rene vinduer hever kontorstandarden og gir et bra visuelt inntrykk av kontorlokalene I tillegg bidrar jevnlig vinduspuss til økt trivsel hos de ansatte. Det er spesielt om høsten og våren, med lavt sollys, at skitne vinduer blir spesielt synlig.
 • Bortkjøring av avfall
   Vi kan kjøre bort avfall for deg uansett om det er gamle og ødelagte El – artikler, klær eller husholdningsavfall.
 • Dødsbo (rydding, tømming og nedvask)
   Rydding, tømming og nedvask av dødsbo.


Miljøgodkjent

Oro Renhold sitt miljøstyringssystem er utarbeidet, iverksatt og driftes i henhold til NS-EN ISO 14001:2004, 2. utgave desember 2004.

Organisasjonen har etablert, dokumentert, iverksatt, vedlikeholder og forbedrer kontinuerlig sitt miljøstyringssystem i henhold til kravene i denne standarden.

Renhold